Our Area

Shahabag

Head Office
Phone: 09639395555, 01766683487, 01842225097
Email: bhuiyantel@gmail.com
9/2,SECREATARIT ROAD, ANANDA BAZAR, .
SHAHABAG,DHAKA-1000

Becharam

Branch Office
Phone: 01620303335
09643100100
Email: bhuiyantel@gmail.com
40, Becharam Dewri.
Dhaka-1100.

Najimuddin Road

Branch Office
Phone: 01618889010,09643100100
Email: bhuiyantel@gmail.com
House no: 04,
Ali Neki Dewri, Bonshal,
Dhaka-1100.

Shibbari

Branch Office
Phone: 01312343232
09643100100
Email: bhuiyantel@gmail.com
Shibbari,
Dhaka University-1100.